0,00

Το Καλάθι σας

Ασφαλές ταμείο

Αποποίηση ευθυνών

Τελευταία ενημέρωση: 23 Ιουνίου 2021

Ερμηνεία και ορισμοί

Ερμηνεία

Οι λέξεις των οποίων το αρχικό γράμμα είναι κεφαλαία έχουν έννοιες που ορίζονται υπό τις ακόλουθες συνθήκες. Οι ακόλουθοι ορισμοί θα έχουν την ίδια έννοια ανεξάρτητα από το αν εμφανίζονται σε ενικό ή πληθυντικό.

Ορισμοί

Για τους σκοπούς αυτής της αποποίησης ευθύνης:

  • Εταιρία (αναφέρεται ως "η Εταιρεία", "Εμείς", "Εμείς" ή "Η δική μας" σε αυτήν την Αποποίηση Ευθυνών) αναφέρεται στο Οικογενειακό Εργαστήριο Irida, Σαπουτιέ 2, Ηράκλειο Κρήτης Ελλάδα 712 02.
  • Υπηρεσία αναφέρεται στον Ιστότοπο.
  • Εσείς σημαίνει το άτομο που έχει πρόσβαση στην Υπηρεσία ή στην εταιρεία ή σε άλλο νομικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου το άτομο έχει πρόσβαση ή χρησιμοποιεί την Υπηρεσία, κατά περίπτωση.
  • Δικτυακός τόπος αναφέρεται στο Irida Family Workshop, προσβάσιμο από https://iridashop.com

Αποποίηση ευθυνών

Οι πληροφορίες που περιέχονται στην Υπηρεσία είναι μόνο για γενικούς σκοπούς ενημέρωσης.

Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για σφάλματα ή παραλείψεις στο περιεχόμενο της Υπηρεσίας.

Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε ειδική, άμεση, έμμεση, επακόλουθη ή παρεπόμενη ζημία ή οποιαδήποτε αποζημίωση, είτε σε ενέργεια συμβολαίου, αμέλειας ή άλλης αδικοπραξίας, που προκύπτει από ή σε σχέση με τη χρήση της Υπηρεσίας ή το περιεχόμενο της Υπηρεσίας. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να κάνει προσθήκες, διαγραφές ή τροποποιήσεις στο περιεχόμενο της Υπηρεσίας ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Αυτή η αποποίηση δημιουργήθηκε με τη βοήθεια του Δημιουργία αποποίησης ευθυνών.

Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι η Υπηρεσία είναι απαλλαγμένη από ιούς ή άλλα επιβλαβή συστατικά.

Αποποίηση ευθυνών εξωτερικών συνδέσμων

Η Υπηρεσία ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς εξωτερικούς ιστότοπους που δεν παρέχονται ή συντηρούνται από ή με οποιονδήποτε τρόπο συνδέονται με την Εταιρεία.

Λάβετε υπόψη ότι η Εταιρεία δεν εγγυάται την ακρίβεια, τη συνάφεια, την επικαιρότητα ή την πληρότητα οποιωνδήποτε πληροφοριών σε αυτούς τους εξωτερικούς ιστότοπους.

Σφάλματα και παραλείψεις Αποποίηση ευθυνών

Οι πληροφορίες που παρέχονται από την Υπηρεσία προορίζονται μόνο για γενικές οδηγίες σε θέματα ενδιαφέροντος. Ακόμη και αν η Εταιρεία λαμβάνει κάθε προφύλαξη για να διασφαλίσει ότι το περιεχόμενο της Υπηρεσίας είναι τόσο ενημερωμένο όσο και ακριβές, ενδέχεται να προκύψουν σφάλματα. Επιπλέον, δεδομένης της μεταβαλλόμενης φύσης των νόμων, κανόνων και κανονισμών, ενδέχεται να υπάρχουν καθυστερήσεις, παραλείψεις ή ανακρίβειες στις πληροφορίες που περιέχονται στην Υπηρεσία.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη ή παραλείψεις ή για τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση αυτών των πληροφοριών.

Αποποίηση ευθύνης ορθής χρήσης

Η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, το οποίο δεν έχει πάντα εγκριθεί ειδικά από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων. Η Εταιρεία διαθέτει τέτοιο υλικό για κριτική, σχόλιο, αναφορά ειδήσεων, διδασκαλία, υποτροφία ή έρευνα.

Η Εταιρεία πιστεύει ότι αυτό αποτελεί «ορθή χρήση» οποιουδήποτε υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, όπως προβλέπεται στην ενότητα 107 του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα από την Υπηρεσία για δικούς σας σκοπούς που υπερβαίνουν την ορθή χρήση, πρέπει να λάβετε άδεια από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων.

Προβολές που εκφράζονται αποποίηση

Η Υπηρεσία μπορεί να περιέχει απόψεις και απόψεις που είναι αυτές των συγγραφέων και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα την επίσημη πολιτική ή τη θέση οποιουδήποτε άλλου συγγραφέα, οργανισμού, οργανισμού, εργοδότη ή εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της Εταιρείας.

Τα σχόλια που δημοσιεύονται από τους χρήστες είναι αποκλειστική ευθύνη τους και οι χρήστες θα αναλάβουν πλήρως την ευθύνη, την ευθύνη και την ευθύνη για οποιαδήποτε δυσφήμιση ή διαφορά που προκύπτει από κάτι γραμμένο ή ως άμεσο αποτέλεσμα από κάτι που γράφτηκε σε ένα σχόλιο. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε σχόλιο δημοσιεύεται από τους χρήστες και διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει οποιοδήποτε σχόλιο για οποιονδήποτε λόγο.

Χωρίς αποποίηση ευθύνης

Οι πληροφορίες σχετικά με την Υπηρεσία παρέχονται με την κατανόηση ότι η Εταιρεία δεν εμπλέκεται στο παρόν με την παροχή νομικών, λογιστικών, φορολογικών ή άλλων επαγγελματικών συμβουλών και υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο για διαβούλευση με επαγγελματίες λογιστικούς, φορολογικούς, νομικούς ή άλλους αρμόδιους συμβούλους.

Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία ή οι προμηθευτές της δεν ευθύνονται για τυχόν ειδικές, τυχαίες, έμμεσες ή επακόλουθες ζημιές που προκύπτουν από ή σε σχέση με την πρόσβαση ή τη χρήση σας ή την αδυναμία πρόσβασης ή χρήσης της Υπηρεσίας.

"Χρήση με δική σας ευθύνη" Αποποίηση ευθυνών

Όλες οι πληροφορίες στην Υπηρεσία παρέχονται "ως έχουν", χωρίς εγγύηση πληρότητας, ακρίβειας, επικαιρότητας ή των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τη χρήση αυτών των πληροφοριών και χωρίς καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εγγυήσεις απόδοσης, εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό.

Η Εταιρεία δεν θα φέρει ευθύνη απέναντι σε εσάς ή σε οποιονδήποτε άλλον για οποιαδήποτε απόφαση που έχει ληφθεί ή για ενέργειες που βασίζονται στις πληροφορίες που παρέχονται από την Υπηρεσία ή για τυχόν επακόλουθες, ειδικές ή παρόμοιες ζημίες, ακόμη και αν ενημερωθούν για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε απορίες σχετικά με αυτήν την αποποίηση ευθυνών, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

Πνευματικά δικαιώματα © 2021 Irida Family Workshop
magnifiercrossmenuchevron-down